Ръководство

Ръководство

Силвия Велинова директор от 8.12.2008г. Завършила Магистратура СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София, 3 ПКС СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София   

Награда от община Елин Пелин за "Директор на годината" и за принос на образователното дело.