• Детелина
  ДГ "Детелина" с. Нови хан"
  Детелина
  МИСИЯ: Утвърждаване на такива съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в Детска градина, които да осигурят максимално развитие на детския личностен потенциал, да създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение, поставяне основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа!
 • Детелина
  ДГ "Детелина" с. Нови хан"
  Детелина
  ВИЗИЯ: Утвърждаване в общественото пространство на Детската градина като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители!
 • Детелина
  ДГ "Детелина" с. Нови хан"
  Детелина
  Детската градина е създадена със статут на общинска детска градина през месец октомври 1983 г. В сградата му сред грижите и усилията на служителите преминава вече второ поколение деца, чиито родители са негови възпитаници. През изминалите години заведението се е утвърдило с голям обществен авторитет. Той е създаден и се опазва благодарение на високия професионализъм и всеотдайност на учители и служители, работещи в него.

Добре дошли на официалния сайт

на

ДГ "Детелина" - с. Нови хан 

 

Заедно можем повече!

 

Утвърждаване на такива съвременни иновационни модели на възпитателно - образователна дейност.

Новини

Прием и свободни места в ДГ "Детелина" за 2023-2024г

Свободните места за прием през 2023/2024 година са 28 за яслена група. Приемът на документи е от 15.01.2023г до 30.04.2023г.

Научи повече

Проект в Трета група

Седем деца от Трета група на ДГ "Детелина" село Нови хан с помощта на своите госпожи Р. Горанова, Т. Маринова и И. Райнова осъществиха проект "Коледна гора" в рамките на последните три дни. Браво на децата и техните госпожи!

Научи повече

Награди

Седем деца от Трета група на ДГ "Детелина" село Нови хан получиха грамоти за отлично представяне на националния конкурс "Светът е на крилете на пчелите" организиран от ДГ "Пчелица" гр. Търговище. Дипломи пристигнаха и за техните учителки Р. Горанова, И. Райнова и Т. Илиева. Поздравления за децата и техните учителки!

Научи повече